Drepturile și obligațiile pacienților și vizitatorilor

In conformitate cu Legea nr. 46/2003 si Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 386/2004, privind drepturile pacientului, pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informatia medicala:

 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii; 
 • dreptul de a fi informat asupra starii de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii, tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 • dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 • dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;
 • dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 • dreptul de a solicita si de a primi, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Consimtamantul informat al pacientului privind activitatile medicale:

 • pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de accord;
 • consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
 • pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului si  evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului:

 • toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
 • informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres;
 • pacientul are acces la datele medicale personale;
 • orice amestec in viata privata, familial a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale:

 • pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale;
 • pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara centrului;
 • pacienul are dreptul la ingrjiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 • pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Ca beneficiari ai actului medical, pacientii trebuie sa respecte urmatoarele norme:

 • să respecte curățenia în saloane, la toaletă și pe holurile spitalului;
 • să nu părăsească incinta spitalului în haine de salon;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduita civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să păstreze liniștea pentru a nu deranja ceilalți pacienți;
 • să nu intre în locurile cu acces controlat;
 • să nu introduca si sa consume băuturi alcoolice;
 • în cazul observării dispariției unor bunuri personale, să anunțe imediat asistenta șefă a secției/compartimentului;
 • să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în frigider; 
 • să nu fumeze în cadrul instituției (inclusiv în băi, oficii etc) si in curtea acesteia.

Pacientul este informat ca:

 • tinuta obligatorie in spital este pijama si papuci de interior; 
 • efectele personale sunt pastrate in vestiare ;
 • Clinica Medicală LOTUS-MED nu raspunde de obiectele de valoare depozitate in vestiare sau in salon;
 • datele personale sunt pastrate in dosarul medical si sunt utilizate doar la intocmirea raportarilor statistice solicitate de institutiile abilitate; 
 • datele obtinute sunt confidentiale si nu vor fi comunicate in alte scopuri fara avizul pacientului, decat in cazuri special la organele de cercetare penala, instantele judecatoresti si la organele de control.

Clinica Medicală LOTUS-MED asigură accesul neîngrădit al pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamații și sesizări.

Ce obligații au persoanele asigurate în sistemul național de sănătate

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.